Historie

Onze geschiedenis

Na de Diepenkikkers en de Dikkopkes is op 10 oktober 2010 een nieuwe Raad van Elf ontstaan. Uit diverse geledingen van carnavalvierders of andere belangstellenden was de laatste jaren te horen dat er voor de zogenaamde 50 plussers te weinig te doen was met de carnaval.

 

Behalve op de zittingsavond en in mindere mate bij de buutkampioenschappen moet je die categorie Diepenkikkers echt gaan zoeken. Waar zijn ze gebleven? De Diepenkikkers die in de jaren tachtig en negentig maar ook nog van ver voor die tijd bij elke carnavalsactiviteit aanwezig waren. Wij hopen met de oprichting van SC GRIES EN NIE WIES deze Diepenkikkers weer op hun eigen wijze carnaval te laten vieren.

Schot in de roos

Na het eerste carnavalsjaar zijn we begonnen met de organisatie van ons eigen Prinsenbal, een muzikale avond met verrassende optredens, een live orkest waarbij je vanaf 23.00 even lekker kunt dansen.

 

Vanaf 2011 is de receptie met een combinatie van de GrieseRuuveavond een schot in de roos gebleken.
Ook de Carnavalsmiddag op de donderdag voor de carnaval is een geweldig succes. De liefhebbers van een dansje met wat zang en dans genieten van de middag.

Daarnaast zal GRIES EN NIE Wies ook bij de OPTOCHT en op carnavalsmaandag acte de presence geven bij de activiteiten in Milsbeek en bij het Trefpunt. Ook zal aan de inmiddels bevriende clubs in de regio een bezoek worden gebracht bij prinsenbals en of recepties.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers Harrie van Duin en Hans Cobussen hebben in eerste instantie een aantal personen gevraagd om mee te denken over de invulling van een raad van elf etc. Uit het enthousiasme van die groep werden weer andere personen gevraagd om deel te nemen. In een mum van tijd waren er 14 Diepenkikkers bereid om hierover verder te praten.

 

Na de eerste contacten met voorzitter Ries Caspers van het KBO was de reactie zeer positief. Niet alleen maar extra activiteiten voor leden van de KBO, nee met name iedereen van rond de 50 en ver daarboven zullen de komende jaren het Milsbeekse carnaval voor ouderen extra op de kaart gaan zetten. Wat is er mooier dan dat iedereen vanaf zijn kleutertijd tot aan de leeftijd van ongeveer 100 carnaval kan vieren.!!!!

Raad met 17 leden

De leden van de raad zijn gekozen uit voordracht van de eerst door Hans en Harrie benaderde personen. Bij de start van de nieuwe vereniging is besloten om met 14 leden te beginnen en vanaf 2011 uitgebreid naar 15, waarbij we mogelijk willen groeien naar een Raad met 17 leden. De toekomst zal ons leren of een verdere uitbreiding noodzakelijk of misschien juist wel wenselijk is.

De eerste aankleding wordt geheel door de leden uit eigen middelen bekostigd, maar we staan natuurlijk open voor sponsoring of andere carnavalsvierders die deze raad financieel willen ondersteunen bij kleding voor de prins, de steken voor de raad of het drukken van de kosten bij de organisatie van het Prinsenbal en de GrieseRuuveavond.

Carnavalvierend Milsbeek

Uiteraard en dat wil ik benadrukken zullen we regelmatig in overleg gaan met het bestuur van de Diepenkikkers, de Suukerruuve, de Dikkopkes. en de ex-prinsen om de organisatie van alle carnavalsactiviteiten in goede harmonie te laten verlopen.

 

Uit de gekregen reacties tot nu toe blijkt dat iedereen dit initiatief toejuicht en wij hopen dan ook dat wij aan de behoefte van carnavalvierend Milsbeek van boven de 50 kunnen voldoen.

 

Namens de-raad-van-elf;
Cor Derks, voorzitter

 

GRIES EN NIE WIES (opgericht 10-10-10)